Convocades les beques del Ministeri d’educació per a alumnes amb necessitats específiques

Nens

Tot i que la direcció de l’escola ja ha informat a la comunitat de mares i pares de la convocatòria de beques per a alumnes amb necessites específiques, ens fem també ressò al nostre blog per tal de facilitar l’accés directe a aquesta informació. Continua llegint

Convocatòria Extraordinària de Beques Escolars per al curs 2014-2015

Us facilitem la informació per poder trametre la sol·licitud de beques i ajuts que convoca l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (sol·licituds del 9 fins el 23 de setembre) i les que convoca el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a nens i nenes amb algunes necessitats específiques (termini de presentació fins el 30 de setembre).

Resum de la convocatòria extraordinària de Beques Escolars per al curs 2014-2015

Beques de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Convocatòria de Beques Escolars
http://www.cerdanyola.cat/webapps/export/sites/cerdanyola/continguts_portal/menu_principal/
galeries/galeria_documents/Promocio_social/CONVOCATORIA.pdf

Sol.licitud de Beques Escolars
http://www.cerdanyola.cat/webapps/export/sites/cerdanyola/continguts_portal/menu_principal/
galeries/galeria_documents/Promocio_social/20140903SOL.LICITUD.pdf

Calendari d’actuacions
http://www.cerdanyola.cat/webapps/export/sites/cerdanyola/continguts_portal/menu_principal/
galeries/galeria_documents/Promocio_social/20140904CALENDARI.pdf

Comunicació
http://www.cerdanyola.cat/webapps/export/sites/cerdanyola/continguts_portal/menu_principal/
galeries/galeria_documents/
Promocio_social/20140904CARTELL_INFO.pdf

Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf

Ajudes de menjador i materials

El dia 21 acaba el termini extraordinari per a sol•licitar les ajudes de l’Ajuntament de Cerdanyola per menjador, i materials. Segons la convocatòria podran accedir
Les families residents i empadronades a Cerdanyola que reuneixen els requisits economics de la Convocatoria i tingan fills/filles que compleixen les condicions següents:

Podeu consultar la informació a la pagina del Ajuntament

Convocatòria i sol•licitud