Qui som i què fem


Quadre resum de càrrecs de l’AMPA

Junta Directiva. Formada obligatòriament per:

A més la Junta pot nomenar vocals, que s’agrupen per treballar en Comissions:

Altres càrrecs

Junta Directiva

És l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de la Associació.

Si vols col·laborar o participar d’alguna manera contacta’ns

 • Presidenta: Sheila González

És la persona que representa i dirigeix l’AFI.

Puja

 • Secretària: Neus Puy

Té cura dels llibres i registre de persones. S’encarrega de les reunions de la junta (convocatòries i actes).

Puja

 • Tresorera: Meritxell Magrans i Begoña Romero

Té cura del bens de la Associació, controla el cobrament de les quotes i altres ingressos i porta la comptabilitat de l’Associació.

Puja

Vocals i Comissions

 • Comissió econòmica:

La seva tasca és transversal a totes les comissions i s’encarrega de  l’acurada gestió dels fons de l’Associació, tenint en compte que realitza el control, cobrament i pagament dels fons propis  (provinents de la quota d’AMPA anual, ajuts i subvencions i fons acumulat, que s’utilitzen per a les activitats de l’associació) i els fons temporals (provinents principalment de quotes i també d’ajuts i subvencions). S’encarrega també de la sol·licitud, seguiment i justificació dels ajuts i subvencions que les diferents administracions ofereixen a les AFI.

Puja

 • Escola de Families: 

Aquest comissió es constitueix a fi de generar espais d’ informació i formació  per a mares i pares que facilitin l’acompanyament educatiu dels seus fills, millorar les seves habilitats educatives i fomentar la seva participació activa en la comunitat eductiva de la que formen part.

Puja

 • Dinamització i accions solidàries:

Es objectiu d’aquesta comissió donar suport a aquelles accions solidaries proposades per les famílies, en les que els infants e l’escola puguin participar, donat la seva dimensió educativa.

Puja

 • Comissió d’infraestructures:

Te per objectiu vetllar per les condicions de seguretat i l’estat de les infraestructures i espais de l’escola, i el seu manteniment. També dona suport a l’escola en el desenvolupament de les accions oportunes davant les administracions educatives.

Puja

 • Comissió TIC  (Web i informàtica) Maite López, Belén Gómez, Lázaro i Jaume Ferrer.

Dedicats a la construcció i gestió de les eines tecnològiques de l’AMPA i l’Escola i compromesos en la introducció de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicacions) en diferents àmbits docents. També mantenen el servidor de l’AMPA i l’escola, gestionen les llistes de correus i els diferents comptes associats a l’AMPA, etc
http://ampa.escolabellaterra.cat/category/tic/

Puja

 • Comissió de Comunicació (CCOM):

Aquesta comissió, constituïda al febrer del 2014, neix per la necessitat de gestionar les comunicacions i el blog de l’AMPA. Te per objectiu apropar l’activitat i propostes de l’AMPA als pares mitjançant el blog i les xarxes socials.

Puja

 • Comissió d’activitats extraescolars i casal:

Com membres del Pla Català de l’Esport a l’Escola asisteixen a les reunions mensuals dels membres de la SEE (AMPA i coordinador escolar) i membres de la comissió d’extraescolars i de subvencions. Es fa el seguiment de les activitats extraescolars esportives juntament amb el coordinador de l’escola (mestre d’educació física) i també del seguiment de la dotació econòmica del PCEE.
També organitza, fa el seguiment i l’avaluació d’activitats dirigides a alumnes, fora d’horari lectiu. Tracta amb les famílies, amb les empreses de serveis i els monitors de les activitats.

Puja

 • Comissió de menjador escolar: Merce Márquez

Organitza, fa el seguiment i l’avaluació del servei de menjador. Tracta amb les famílies, amb les empreses de serveis i els monitors del menjador.

Puja

 • Transport Escolar

Puja

 • Comissió dificultats d’aprenentatge:

Aquesta comissió es constitueix amb l’objectiu de treballar per oferir els millors recursos a tots els nens amb dificultats d’aprenentatge de l’Escoleta (dificultats de lectoescriptura, dislèxia, TDA, TDAH, dificultats auditives, etc…) i, alhora, vol ser un instrument de suport als infants, les seves families i a la comunitat educativa.
http://ampa.escolabellaterra.cat/category/necessitats-especials/

Puja

 • Comissió biblioteca: 

Aquesta comissió es constitueix amb l’objectiu de gestionar l’espai de la biblioteca de l’Escoleta fora de l’horari escolar, organitzant activitats relacionades amb la lectura. Es una commissió mixta juntament amb la Direcció de l’Escoleta i Educadors4.
http://ampa.escolabellaterra.cat/category/biblioteca/

Puja

Altres càrrecs

   • Delegada AFI al Consell Escolar de Centre:

És el/la representant de l’AMPA al Consell Escolar. Assisteix als consells convocats i manté comunicació amb pares i mares presents al consell.

Puja

   • Censors de Comptes:
   • Síndic Escolar:
   • Consell Escolar Municipal:

Puja

Delegats curs

Funcions

    • Fer de coordinador/a i dinamitzador/a entre els pares i mares del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives.
    • Animar el grup de pares i mares de la seva classe a relacionar-se amb l’escola.
    • Fer d’enllaç entre els mestres, els pares i mares i la Junta de l’AMPA en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals.
    • Actuar com a informador/a, transmetent als altres pares i mares informacions d’interès.
    • Intentar crear consciència de grup, per tal d’aconseguir una bona relació i comunicació. Plantejar sortides i activitats lúdiques. Fer coses junt amb d’altres pares i mares ajuda a reforçar el sentiment de grup entre els nens de la classe.
    • Relacionat amb aquest punt, el delegat/a ha d’acollir els pares i mares nouvinguts a la seva classe, i ajudar-los a incorporar-se a les activitats del grup.

Delegats per grup i curs

    • P3A Elvira
    • P3B Lourdes
    • P4A Isabel
    • P4B Arantxa
    • P5A Montserrat
    • P5B Virginia
    • 1A Anna
    • 1B Irra
    • 2A Laia
    • 2B Alícia i Agus
    • 3A Eva i Caro
    • 3B Montserrat
    • 4A Núria
    • 4B Agus
    • 5A Isidre
    • 5B Gema
    • 6A Vale i Anna
    • 5B Santi

Puja

Delegats pares Consell Escolar de Centre

    • 1r:
    • 2a:
    • 3a:
    • 4t:
    • 5è:

Puja

Un pensament a “Qui som i què fem

 1. Retroenllaç: 4 noves incorporacions a les Comissions de l’AMPA. I tu, no t’apuntes? | AMPA CEIP Escoleta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *