Menús

Cada mes Educadors 4uatre SL elabora un menú general, amb algunes especificitats per als més petits (els d’infantil)  i dos menús especials per a alumnes al·lèrgics (un sense làctics i un sense  ou). Els menús són revisats per una Diplomada en Dietètica i Nutrició Humana.

Aquí trobareu la informació dels menús del mes.
Altres temes que poden ser d’interès son l’ històric de menús i altres informacions del Servei de Menjador.