Estudi sobre la seguretat en l’ús d’Internet dels menors

Avui, dia 18 de març, s’ha presentat l’estudi sobre la seguretat en l’ús d’Internet dels nens i nenes d’entre 8 i 14 anys.

L’estudi mostra que la gran majoria de nois i noies entre 8 i 14 anys (més del 90%) es connecten a Internet fora de l’escola. D’aquests, el 63% tenen compte de correu electrònic. Si desglossem la xifra, destaca la quantitat de nens i nenes de 8 a 9 anys que fan servir el correu electrònic: el 41,5%. Entre els  10 i 11 anys, la xifra augmenta fins al 68% i, entre els 12 i els 14 anys, ja són la gran majoria de joves els tenen correu electrònic (el 86,1%).

Pel que fa a les xarxes socials, més de la meitat dels nois i noies enquestats (51,5%) afirma estar donat d’alta a serveis com Messenger o Facebook. Per franges d’edat, un 23% de nens i nenes de 8 a 9 anys afirma estar afiliats a Messenger, Facebook o similars. La xifra augmenta fins al 58% en nens de 10 a 11 anys i, pel que fa a joves de 12 a 14 anys, s’arriba a un elevat 78%.

Respecte a la comunicació amb pares, familiars o professors, el 65,9% dels menors enquestats afirmen que si troben alguna cosa estranya per Internet ho comenten o ho comentarien als pares, mentre que el 16,5% no ho dirien o no ho diuen a ningú.

Destaca que més de la meitat dels adults enquestats revisa habitualment l’historial del seu fill a la xarxa, mentre que el 18% no ho fa mai o gairebé mai. Pel que fa al nivell de satisfacció amb la informació rebuda sobre temes de seguretat informàtica, el 72,9% dels pares afirma que li agradaria tenir-ne més al seu abast.

Si voleu, podeu llegir l’informe complet.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *