Si vols dir la teva sobre la Cerdanyola que desitges, respon a aquesta enquesta!

El Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) neix com a una oportunitat col·lectiva de diàleg de treball conjunt a fi de determinar quina és la ciutat desitjada per la ciutadania i per bastir col·lectivament una ciutat que vol esdevenir educadora.

A tal efecte s’ha el·laborat una enquesta que pretén ser una eina de diagnosi per al PEC. Participa si vols manifestar la teva opinió.

 

http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_educacio2/PEC/EnqPEC.html

L’enquesta admetrà respostes fins el dia 07/11/2014

Resultats de l’enquesta a les famílies 2011-2012

Us traslladem els resultats de l’enquesta realitzada a les famílies per al curs 2011-2012. Tot i que el nombre de respostes és baix (129 de 331) i els resultats s’han d’interpretar amb cautela, pensem que poden ser d’utilitat per orientar futures accions.

Quant al grau de coneixement de l’AMPA, el 97% de les famílies sap com comunicar-s’hi i el 87% considera que la informació que en rep és interessant o adient. El 66% dels pares i mares sap que existeix el bloc però només el 33% hi està subscrit. El punt més dèbil de tots és la figura del delegat de curs, ja que només el 26% de les famílies en coneix l’existència i funcions.

Pel que fa als serveis oferts per l’AMPA, el 91% de les famílies utilitza el de menjador i el 82% n’està satisfet, tot i que hi introduirien algunes millores.

En l’apartat d’activitats extraescolars, en general troben que hi ha poca varietat i aposten per afegir-ne de noves com ara teatre (68%), música (62%), escacs (35%) i altres.

La gestió del servei de transport es valora negativament, indicant la necessitat de revisar itineraris i augmentar parades, tornar al preu de fa dos anys i mobilitzar-se activament amb una Junta més resolutiva.

En l’enquesta es preguntava també sobre l’interès que podria suscitar l’organització d’activitats per als pares i mares coincidint amb les extraescolars dels fills i l’acollida que tindria l’Escola de Pares.

Us convidem a veure els resultats descarregant l’Enquesta curs 2011-2012.