Eleccions al Consell Escolar

El dia 17 de gener se celebraran les eleccions dels representants a Consell Escolar. Abans d’aquest divendres s’haurien de conèixer els noms dels pares i mares que es volen presentar per representar el seu sector.

Ja sabeu la importància que té pel bon funcionament de l’escola disposar d’un consell amb voluntat de participar i de consensuar totes les decisions que afecten la vida del centre.

Podeu fer arribar la vostra candidatura per escrit quan ho hagueu decidit, a la direcció de l’escola o a través de l’AMPA.

El consell escolar és l’òrgan màxim de participació de la comunitat educativa i li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:

  • Aprovar el projecte educatiu, les normes de funcionament, la programació general de l’escola i la carta de compromís educatiu.
  • Aprovar el pressupost de l’escola.
  • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  • Intervenir en la resolució de conflictes.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  • Aprovar les directrius per a la programació de les activitats complementàries i extraescolars.
  • Participar en l’anàlisi de les avaluacions del centre.

Hi són representats els mestres, pares i mares, AMPA, personal d’administració i ajuntament. També en formen part el membres de l’equip directiu, tot i que el secretari o secretària del centre té veu, però no té vot.

Us animem a presentar la vostra candidatura i a venir a votar el dia de les eleccions.

L’horari de la mesa serà el següent:

  • De les 8:30 a les 9:30 hores del matí
  • De les 16:00 a les 17:00 hores de la tarda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *