Resum de com va anar l’Assemblea General de dimarts 25

68 pares i mares de l’Escoleta ens vam reunir en Assemblea per escoltar les informacions de l’equip directiu, valorar les activitats de l’AMPA del curs passat, aprovar el pressupost d’aquest nou curs i renovar el càrrecs de Tresorer i President.

Retallades massa cares

  • Jaume Cela, amb un to de realista queixa indignada va anar desgranant els efectes de les restriccions pressupostàries del Departament d’Ensenyament sobre el nostre centre. Encara que la ràtio no ha augmentat significativament (ja teníem la més alta de Cerdanyola) sí que s’han perdut moltes hores de dedicació als infants (la plantilla s’ha reduït en un mestre i mig), cosa que, afegida a tota la resta de retallades, tindrà un inevitable cost en la qualitat de l’ensenyament.

La voluntat del claustre de mestres és mantenir informades les famílies i estar coordinats amb la resta d’escoles de Cerdanyola per fer front a aquesta situació. Amb mobilitzacions si cal.

Congelació de quotes

  • A continuació, diversos membres de la Junta de l’AMPA van explicar les activitats que cada comissió va portar endavant durant el curs passat.
  • Van quedar aprovades les propostes de pressupost i de quotes per al curs 2012-13 amb un vot en contra, 1 abstenció i 66 vots a favor. Les quotes no experimenten cap variació respecte el curs passat.

Nova presidenta i nova tresorera

 La candidatura de Sílvia Molina (mare de P4 i 3er, i integrant de la comissió econòmica) com a tresorera va obtenir 0 vots en contra, 1 abstenció i 67 vots a favor.

  • La candidatura de Celia Blanco (mare d’un nen de P4 i membre de les comissions d’escola de pares i contra les retallades) com a presidenta va obtenir 0 vots en contra, 2 abstencions i 66 vots a favor.
  • En acabar l’assemblea, uns quants pares i mares van respondre a la crida de l’AMPA i es van oferir per integrar-se en alguna de les comissions existents o per cobrir vacants de delegats de curs.  Així que els membres sortints de la Junta –Joan Ramon Peiró, fins ara tresorer, i Sergi Gamarra, fins ara president- es van poder acomiadar no només amb la satisfacció de la feina feta per a l’escola, sinó amb la tranquil·litat de veure molta gent amb ganes de dedicar una mica del seu temps a tirar endavant les responsabilitats que té encomanades l’associació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *