Qui som i què fem


Quadre resum de càrrecs de l’AMPA

Junta Directiva. Formada obligatòriament per:

A més la Junta pot nomenar vocals, que s’agrupen per treballar en Comissions:

Altres càrrecs

 

Junta Directiva

És l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de la Associació.

Si vols col·laborar o participar d’alguna manera contacta’ns

 • Presidenta: Mercè Miralles

És la persona que representa i dirigeix l’AMPA.

Puja

 • Vicepresidenta: Marta Buxo

Substitueix al President en cas d’absència, malaltia i altres.

Puja

 • Secretari: Lluís Serrasolses

Té cura dels llibres i registre de persones. S’encarrega de les reunions de la junta (convocatòries i actes).

Puja

 • Tresorera: Valentina Noyola

Té cura del bens de la Associació, controla el cobrament de les quotes i altres ingressos i porta la comptabilitat de l’Associació.

 

Puja

Vocals i Comissions

 • Comissió econòmica: Susana Miravet, Valentina Noyola i Marta Cuní

La seva tasca és transversal a totes les comissions i s’encarrega de  l’acurada gestió dels fons de l’Associació, tenint en compte que realitza el control, cobrament i pagament dels fons propis  (provinents de la quota d’AMPA anual, ajuts i subvencions i fons acumulat, que s’utilitzen per a les activitats de l’associació) i els fons temporals (provinents principalment de quotes i també d’ajuts i subvencions). S’encarrega també de la sol·licitud, seguiment i justificació dels ajuts i subvencions que les diferents administracions ofereixen a les AMPAS.

Puja

 • Escola de Pares: Mercè Argemí i Raquel Llorca

Aquest comissió es constitueix a fi de generar espais d’ informació i formació  per a mares i pares que facilitin l’acompanyament educatiu dels seus fills, millorar les seves habilitats educatives i fomentar la seva participació activa en la comunitat eductiva de la que formen part.

Puja

 • Dinamització i accions solidàries: Anna Grau, Fanny Caler i Inma Ratera.

Es objectiu d’aquesta comissió donar suport a aquelles accions solidaries proposades per les famílies, en les que els infants e l’escola puguin participar, donat la seva dimensió educativa.

Puja

 • Comissió d’infraestructures: Silvia Gomez, ImmaRatera i Jordi Recio

Te per objectiu vetllar per les condicions de seguretat i l’estat de les infraestructures i espais de l’escola, i el seu manteniment. També dona suport a l’escola en el desenvolupament de les accions oportunes davant les administracions educatives.

Puja

 • Comissió TIC  (Web i informàtica) Maite López, Belén Gómez, Lázaro, Marc Bria, Alfredo Cadarso i Jaume Ferrer.

Dedicats a la construcció i gestió de les eines tecnològiques de l’AMPA i l’Escola i compromesos en la introducció de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicacions) en diferents àmbits docents. També mantenen el servidor de l’AMPA i l’escola, gestionen les llistes de correus i els diferents comptes associats a l’AMPA, etc

Puja

 • Comissió de Comunicació (CCOM): Gemma Solano, Sheila González, Joe López i Isidre Royo.

Aquesta comissió, constituïda al febrer del 2014, neix per la necessitat de gestionar les comunicacions i el blog de l’AMPA. Te per objectiu apropar l’activitat i propostes de l’AMPA als pares mitjançant el blog i les xarxes socials.

Puja

 • Comissió d’esports, d’activitats extraescolars i casal: Miguel Alonso, Fanny Caler, Xavier Jordana

Com membres del Pla Català de l’Esport a l’Escola asisteixen a les reunions mensuals dels membres de la SEE (AMPA i coordinador escolar) i membres de la comissió d’extraescolars i de subvencions. Es fa el seguiment de les activitats extraescolars esportives juntament amb el coordinador de l’escola (mestre d’educació física) i també del seguiment de la dotació econòmica del PCEE.
També organitza, fa el seguiment i l’avaluació d’activitats dirigides a alumnes, fora d’horari lectiu. Tracta amb les famílies, amb les empreses de serveis i els monitors de les activitats.

Puja

 

 • Comissió de menjador escolar Beneta Simats, Maribel Garcia i Lídia Villarino.

Organitza, fa el seguiment i l’avaluació del servei de menjador. Tracta amb les famílies, amb les empreses de serveis i els monitors del menjador.

Puja

 • Transport Escolar Mercè Miralles, Inma Sánchez, Jordi Recio

Puja

 • Famílies de nens amb deficiència auditiva: VACANT

Aquesta comissió es constitueix per facilitar l’intercanvi d’experiències entre les famílies de nens amb deficiència auditiva i normooients tot generant espais de formació i informació enriquidors. També es vol donar suport al centre en les accions que realitzi com a escola d’agrupament d’infants sords.

Puja

 • Comissió retallades: VACANT

Aquesta comissió, constituïda al juny del 2012, neix per la necessitat d’articular i coordinar les accions oportunes per a la defensa d’una  escola pública i de qualitat, davant l’actual context de retallades. Te per objectiu dinamitzar totes aquelles accions solidaries amb l’escola i coordinant accions amb altres escoles del territori.

Puja

Altres càrrecs

   • Delegada AMPA al Consell Escolar de Centre: VACANT

És el/la representant de l’AMPA al Consell Escolar. Assisteix als consells convocats i manté comunicació amb pares i mares presents al consell.

Puja

   • Censors de Comptes: Mari Carmen Escribano, Gemma Martínez
   • Síndic Escolar: Montse Tarjuelo
   • Consell Escolar Municipal: Gema Roldán

Puja

Delegats curs

Funcions

    • Fer de coordinador/a i dinamitzador/a entre els pares i mares del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives.
    • Animar el grup de pares i mares de la seva classe a relacionar-se amb l’escola.
    • Fer d’enllaç entre els mestres, els pares i mares i la Junta de l’AMPA en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals.
    • Actuar com a informador/a, transmetent als altres pares i mares informacions d’interès.
    • Intentar crear consciència de grup, per tal d’aconseguir una bona relació i comunicació. Plantejar sortides i activitats lúdiques. Fer coses junt amb d’altres pares i mares ajuda a reforçar el sentiment de grup entre els nens de la classe.
    • Relacionat amb aquest punt, el delegat/a ha d’acollir els pares i mares nouvinguts a la seva classe, i ajudar-los a incorporar-se a les activitats del grup.

Delegats per grup i curs

    • P3A Marc Navarro
    • P3B
    • P4A Ana López
    • P4B Miquel Àngel Vargas
    • P5A Gemma Berrocal
    • P5B Gemma Martínez, Merce Márquez
    • 1A    Ariadna Sistané
    • 1B    Melina Rodríguez
    • 2A    Ariadna Sistané
    • 2B    Mercè Bleda
    • 3A    Mercè Miralles
    • 3B    Antonio Sierra
    • 4A    Rosa García, Jaume Ferrer
    • 4B    Marta Ortega
    • 5A
    • 5B    Anna Grau
    • 6A    Susana Miravet
    • 5B    Mercè Argemí

Puja

Delegats pares Consell Escolar de Centre

    • 1r: Melina Rodríguez i Marín:
    • 2a: Carme González i Silva:
    • 3a: Xesca Corzo
    • 4t: Lorena Bogónez i Franco
    • 5è: Mercè Argemí

Puja

Un pensament a “Qui som i què fem

 1. Retroenllaç: 4 noves incorporacions a les Comissions de l’AMPA. I tu, no t’apuntes? | AMPA CEIP Escoleta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *