Resultats de l’enquesta a les famílies 2011-2012

Us traslladem els resultats de l’enquesta realitzada a les famílies per al curs 2011-2012. Tot i que el nombre de respostes és baix (129 de 331) i els resultats s’han d’interpretar amb cautela, pensem que poden ser d’utilitat per orientar futures accions.

Quant al grau de coneixement de l’AMPA, el 97% de les famílies sap com comunicar-s’hi i el 87% considera que la informació que en rep és interessant o adient. El 66% dels pares i mares sap que existeix el bloc però només el 33% hi està subscrit. El punt més dèbil de tots és la figura del delegat de curs, ja que només el 26% de les famílies en coneix l’existència i funcions.

Pel que fa als serveis oferts per l’AMPA, el 91% de les famílies utilitza el de menjador i el 82% n’està satisfet, tot i que hi introduirien algunes millores.

En l’apartat d’activitats extraescolars, en general troben que hi ha poca varietat i aposten per afegir-ne de noves com ara teatre (68%), música (62%), escacs (35%) i altres.

La gestió del servei de transport es valora negativament, indicant la necessitat de revisar itineraris i augmentar parades, tornar al preu de fa dos anys i mobilitzar-se activament amb una Junta més resolutiva.

En l’enquesta es preguntava també sobre l’interès que podria suscitar l’organització d’activitats per als pares i mares coincidint amb les extraescolars dels fills i l’acollida que tindria l’Escola de Pares.

Us convidem a veure els resultats descarregant l’Enquesta curs 2011-2012.

RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA

RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a tots vosaltres per comunicar-vos que, davant la imminència de la celebració de l’Assemblea General, es planteja, com és natural, la renovació de diversos càrrecs de la Junta Directiva per tal d’incorporar, com cada curs, persones noves que reprenguin les tasques i responsabilitats dels que, per diverses raons, les han d’abandonar.

Som conscients que tots anem molt mancats de temps i que en molts casos afegir noves càrregues a la nostra agenda no és fàcil. Per tant, i amb la finalitat que l’esforç sigui el més lleuger i aprofitable possible, enguany es proposa una nova forma de treballar que pensem que representarà un pas endavant i que facilitarà molt l’activitat de la Junta.

La Junta Directiva de l’AMPA és un òrgan col·legiat, regulat pels estatuts, que assumeix l’administració i gestió de les tasques i responsabilitats pròpies de l’AMPA al llarg del curs. Normalment es reuneix un cop al mes, aproximadament, tot i que els seus membres es mantenen en continu contacte per via de correu electrònic. Un cop l’any, com a mínim, convoquen l’Assemblea General on es rendeixen comptes d’allò fet al llarg del curs anterior davant les famílies i es marquen les directrius per al curs que comença.

Així mateix, els estatuts estableixen que la Junta ha d’estar constituïda per un mínim de 5 persones, entre les quals s’han d’ocupar almenys els càrrecs obligatoris de president, vicepresident, tresorer i secretari.

Pel que fa a la resta de membres de la Junta, els estatus de l’AMPA es caracteritzen pel principi de flexibilitat, és a dir, deixen a criteri dels membres determinar de quantes persones cal que es composi i quines àrees de responsabilitat assumeix cadascú. Acollint-se a aquest principi, i intentant aplicar-lo en la major mesura possible, els membres actuals de la Junta hem acordat proposar la implantació de comitès o grups de treball, dins del qual poden ésser les persones necessàries, les que desenvolupin un conjunt de tasques de manera compartida.

Entenem que aquest sistema té dos avantatges evidents: en primer lloc, alleugereix la càrrega de treball per persona, ja que les feines i les tasques es reparteixen de manera coordinada en funció de les respectives disponibilitats i horaris. En segon lloc, tot el bagatge d’experiències i tècniques adquirides en el desenvolupament de l’activitat es conserva de forma col·lectiva, fent més fàcil també l’aprenentatge dels qui es vagin incorporant.

És evident que aquest sistema implica la incorporació d’un número major de membres, però això també fa que la difusió i identificació dels aspectes concrets de la feina de l’AMPA entre les famílies encara sigui més àmplia.

A continuació us informem de les àrees actuals que conformen les responsabilitats de l’AMPA  (a banda dels càrrecs obligatoris esmentats abans):

  • Escola de pares (activitats de formació i divulgació sobre temes d’interès per als pares i les famílies, amb especial atenció i col·laboració amb els programes organitzats per l’Ajuntament de Cerdanyola).
  • Piscina (organització i seguiment dels cursos de natació al SAF, en coordinació amb l’empresa SAEC, gestora de l’activitat).
  • Esports (administració i gestió de les activitats esportives en col·laboració amb l’escola i amb l’Ajuntament).
  • Menjador escolar, casals i altres activitats (Seguiment i planificació del servei de menjador amb la concessionària Educadors 4uatre SL i l’escola, així com de diferents activitats fora d’horari lectiu -sobre tot els migdies- dins el recinte del centre educatiu).
  • Web i informàtica (Manteniment i millora de la pàgina web, del correu electrònic, del blog, del Twitter, etc. Així com dels equips i aplicacions informàtiques adscrits a l’AMPA.)

Hi ha altres àrees de treball que també són d’interès de l’AMPA i que són susceptibles d’agrupar al seu voltant equips d’àrea, com ara la representació de les famílies amb deficiències auditives, el transport escolar, etc.

Un altre grup de càrrecs són els delegats de curs. Aquests són representants o interlocutors dels interessos o inquietuds de les famílies d’un curs en concret. Habitualment són ocupats per una sola persona, però res impedeix que puguin ser més d’una. Normalment, els que entren nous a P-3 van representant el seu curs any rere any fins que abandonen l’escola a sisè, però novament no hi ha cap obligació per a que sigui així. Tampoc és cap tasca incompatible amb la incorporació a algun altre equip de treball, ni que sigui amb caràcter temporal.

També existeixen representants de l’AMPA, en concret davant del Consell Escolar del centre i davant del Consell Escolar municipal. D’una banda, fan sentir dins d’aquests òrgans la veu i la opinió de l’AMPA, i de l’altre, recullen i comuniquen els acords i decisions que s’hi adopten.

Finalment, hi ha dues figures que, tot i estar recollides dins els estatuts com d’existència obligatòria, no formen part de la Junta Directiva. Això no treu per a que tinguin una gran importància. D’una banda, els Censors de Comptes s’ocupen de verificar la fidelitat i el rigor dels comptes preparats per la tresoreria de la Junta prèviament a la seva presentació davant de l’Assemblea General. De l’altra, el Síndic Escolar vetlla per la defensa i protecció dels drets dels membres de la Comunitat Educativa.

Dit això, confiem haver despertat el vostre interès per la participació, envieu-nos un correu amb les vostres dades a ampa.bellaterra@gmail.com indicant-nos les vostres preferències de col·laboració, o be si ho preferiu, podeu dipositar-ho a la bústia física de l’AMPA a l’edifici de direcció. La vostra participació es necessària!

Considerem important puntualitzar que, encara que un càrrec estigui ja ocupat, qualsevol dels membres assistents de l’AMPA es pot postular davant l’Assemblea per ocupar el lloc. De fet, això permetrà la creació d’equips de treball, tal com considerem convenient i desitjable. Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que us pugui plantejar tot plegat, i us recomanem la lectura dels estatuts de l’AMPA, podeu consultar-los a http://ampa.escolabellaterra.cat/wp-content/uploads/2009/10/estatuts_ampa_2008.pdf.

Us esperem a tots a la propera Assemblea General, en breu us informarem de la data de la seva celebració.

Els que ara estem implicats us hem de dir que val la pena i és molt gratificant dedicar un petit esforç addicional a ajudar l’Escoleta mitjançant les activitats realitzades des de l’AMPA, ja que, en definitiva, estem ajudant els nostres fills. Ho heu de provar!

La Junta de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Bellaterra

Candidatura d’en Sergi Gamarra

Benvolguda AMPA, salutacions a tots els membres directes e indirectes d’aquesta associació.

 Em dic Sergi Gamarra i soc el pare de la Júlia Gamarra (ara ja a l’institut) i del Jordi Gamarra de 2on. He estat un any actuant com censor de comptes la qual cosa m’ha permès conèixer una mica el funcionament d’aquesta associació i l’importància que té tant per els alumnes com per els mestres de l’Escoleta.

 Sóc conscient de que aquest és un càrrec que implica compromís i més coses. Intentaré dur-lo amb la millor entesa possible amb la meva feina, tot i que ara ja se que de vegades no podré atendre personalment tots els compromisos, per això, espero seguir comptant amb els actuals membres de la junta, sense els quals  aquesta tasca és inviable. També espero poder comptar amb les noves incorporacions que es puguin donar, atès les altres vacants existents.

 Són moltes les coses que es duen des de l’AMPA, i espero poder aportar el millor de mi mateix perquè aquestes es continuïn desenvolupant.

 Tal i com diu l’actual presidenta “aquesta funció és imprescindible per la continuïtat de l’associació, necessària pel funcionament de l’escola dels nostres fills i filles”, per això i des de aquestes línies vull presentar la meva candidatura per ocupar el càrrec de la presidència.

 Una abraçada,

 Sergi Gamarra